Kdo jsme

Skupina PKP CARGO INTERANTIONAL, člen skupiny PKP CARGO, patří k nejvýznamnějším poskytovatelům služeb nákladní železniční dopravy v Evropě. Poskytuje komplexní řešení především velkým průmyslovým podnikům ve střední a východní Evropě s důrazem na přepravu těžkých komodit – uhlí, oceli nebo dílů pro automobilový průmysl. PKP CARGO INTERNATIONAL disponuje rozsáhlým vozovým parkem více než 160 lokomotiv a 5 100 vozů. V České republice vlastní rychle rostoucí terminál kombinované dopravy Ostrava-Paskov, provozuje více než 60 železničních vleček a vlastní přes 400 km vlastních tratí. Zaměstnává přes 2 100 pracovníků.

Pod pojmem skupina PKP CARGO INTERNATIONAL se rozumí soubor nezávislých samostatných společností (např. PKP CARGO INTERNATINAL a.s., AWT Čechofracht a.s., AWT ROSCO a.s.).

Vedle dopravy má skupina PKP CARGO INTERNATIONAL prostřednictvím své společnosti AWT Rekultivace a.s. rozsáhlé zkušenosti také s rekultivačními, pozemními a stavebními pracemi, nebo s nakládáním s odpady.