Rádi Vám předáme informace k možnostem pracovního uplatnění ve skupině PKP CARGO INTERNATIONAL, vzájemné spolupráci, stejně jako k dalším otázkám z oblasti HR.
V případě Vašeho zájmu neváhejte a kontaktujte nás.

 

Jakub Fridrich

HR specialista

Telefon: +420 734 351 621
Email: jakub.fridrich@pkpcargointernational.com

 

 

Petra Sušilová

Referent právní a personální administrativy

 

Telefon: +420 734 163 006
Email: petra.susilova@pkpcargointernational.com

PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.
Betonářská 580/14
712 00 Ostrava-Muglinov

Email: kariera@pkpcargointernational.com, skoly@pkpcargointernational.com

Buďme ve spojení

www.pkpcargointernational.com


  Napište nám

  Prostřednictvím kontaktního formuláře


  Souhlas se zpracováním osobních údajů

  Souhlasím, aby společnost PKP CARGO INTERNATIONAL a.s, sídlem Hornopolní 3314/38 jakožto správce osobních údajů zpracovala mé osobní údaje pro účely komunikace, případně navázání spolupráce v oblastech, jako jsou například: stipendijní program, závěrečné práce, praxe, exkurze apod., a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů a související legislativou. Souhlas uděluji na dobu 1 roku (12 měsíců) od data odeslání osobních údajů.
  Tímto jsem informován/a a beru na vědomí, že Správce shromažďuje a zpracovává mé výše uvedené osobní údaje na základě tohoto souhlasu, který mohu kdykoli odvolat a to emailem na adresu: kariera@pkpcargointernational.com
  Tímto jsem dále informován/a a beru na vědomí, že mám právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
  Jsem tímto informován / informována o tom, že mé osobní údaje nebudou použity k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani profilování.
  Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům Správce, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování a nebudou předávány třetím stranám.