Naším bohatstvím nejsou stroje a technika, ale lidé.

STABILNÍ ZAMĚSTNAVATEL

S více než 2 000 zaměstnanci patříme k nejvýznamnějším zaměstnavatelům v České republice. Vážíme si práce každého zaměstnance, stojíme na pevných základech, jsme flexibilní, posilujeme své postavení na trhu a věříme ve svoji budoucnost a rozvoj.

65 LET ZKUŠENOSTÍ

Nejsme žádní nováčci, stojíme na pevných základech už od roku 1952. Skupina PKP CARGO INTERNATIONAL má své kořeny v tradičních a uznávaných společnostech, díky kterým disponuje rozsáhlým know-how, podloženým více než 65 lety zkušeností a důvěry svých zákazníků.

JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SKUPINY

Od roku 2015 jsme součástí skupiny PKP CARGO, která je v Polsku největším a v Evropě třetím největším provozovatelem nákladní železniční dopravy. Své služby poskytujeme napříč celou Evropou.

ZÁLEŽÍ NÁM NA OSTATNÍCH

Svým zaměstnancům, jejich rodinným příslušníkům, hendikepovaným dětem i lidem v těžkých životních situacích pomáháme již řadu let. V rámci našich interních projektů podporujeme také dobročinné, volnočasové a sportovní aktivity našich zaměstnanců. Více o našich CSR aktivitách najdete zde.

BENEFITY

Práci našich zaměstnanců umíme ocenit. Našim pracovníkům nabízíme širokou škálu benefitů, příspěvků a mimořádných odměn, jejichž přehled najdete zde.

PŘIDEJTE SE

Chcete se stát posilou PKP CARGO INTERNATIONAL? Neváhejte a kontaktujte nás.


V PKP CARGO INTERNATIONAL NEMYSLÍME JEN NA SEBE

PKP CARGO INTERANTIONAL POMÁHÁ!

Skupina PKP CARGO INTERNATIONAL v rámci CSR projektu PKP CARGO INTERNATIONAL POMÁHÁ! podporuje aktivity, projekty, akce, neziskové organizace, fyzické osoby a společensky prospěšné činnosti, které mají dosah do všech regionů v nichž působí.

Prostřednictvím projektu PKP CARGO INTERNATIONAL POMÁHÁ! skupina pomáhá všude tam, kde je to potřeba. Každoročně zaměstnanci pořádají finanční sbírku pro kolegy a jejich blízké členy rodiny v nelehké životní situaci,  organizují se charitativní sbírky oblečení, na Den dětí pravidelně zaměstnanci rozveselují děti v nemocnicích a dětských domovech. Zároveň se zaměstnanci společně účastní nejrůznějších charitativních projektů a aktivit.

Skupina PKP CARGO INTERNATIONAL podporuje i nevýdělečné mimopracovní aktivity svých zaměstnanců, které mají společenský prospěch prostřednictvím sponzorského programu PKP CARGO INTERNATIONAL JSME MY. Podpora se zaměřuje především na pomoc dětem, ale i lidem s handicapem či seniorům, údržbu a obnovu kulturních památek (zejména spojených se železnicí), ochranu životního prostředí a péči o zvířata, sbory dobrovolných hasičů, ale i sportovní a kulturní akce.

Charitativní bazary PKP CARGO INTERNATIONAL UMÍ, které se každoročně pořádají v sídle společnosti jsou mimořádnou ukázkou kolegiality a solidarity. Vždy v předvánočním a velikonočním čase se pořádají bazary, na kterém si zaměstnanci mohou zakoupit výrobky svých kolegů. Celý výtěžek z prodeje společně s finančním darem od PKP CARGO INTERNATIONAL poté putuje na dobročinné účely.

PKP CARGO INTERNATIONAL SPORTUJE!

Prostřednictvím projektu PKP CARGO INTERNATIONAL SPORTUJE! podporujeme sportovní aktivity a zdravý životní styl u zaměstnanců skupiny PKP CARGO INTERNATIONAL. Účastníme se společně závodů, turnajů a dalších sportovních akcí.


Nabízíme širokou škálu benefitů

Mzda na dovolenou a Vánoce

Před letní dovolenou a před Vánoci naši zaměstnanci obdrží finanční příspěvek jako bonus na dovolenou a na Vánoce.

Fond pracovní doby 37,5 hodin týdně

Základní výměra pracovního týdne činí v naší společnosti 37,5 hodin a u vybraných pozic je výhodou pružná pracovní doba.

Týden dovolené navíc

Za odvedenou práci si naši zaměstnanci zaslouží adekvátní odpočinek, proto poskytujeme týden dovolené navíc nad rámec zákoníku práce.

Dotované stravování

Na našich pracovištích jsou k dispozici jídelny s širokým výběrem jídel. Na pracovištích, kde jídelny nejsou, máme zajištěnou dovážku chlazených jídel. Příspěvek zaměstnavatele na jedno jídlo činí 55 % ceny jídla.

Příspěvek na životní či penzijní pojištění

Pro naše zaměstnance máme připraven měsíční příspěvek na životní či penzijní připojištění ve výši dvanáct tisíc korun ročně.

Odborná školení hrazená zaměstnavatelem

Systematicky rozvíjíme a vzděláváme své pracovníky jak v odborných, tak i tzv. měkkých dovednostech. Zaměstnance podporujeme v kariérním a profesním postupu.

Výuka cizích jazyků na pracovišti

Cizí jazyky vyučují zkušení lektoři během pracovní doby i mimo ni. V závislosti na pozici na výuku přispíváme nebo ji plně hradíme.

Podpora volnočasových aktivit zaměstnanců

V rámci interních projektů PKP CARGO INTERNATIONAL POMÁHÁ!, PKP CARGO INTERNATIONAL SPORTUJE! podporujeme volnočasové, dobročinně a sportovní aktivity našich zaměstnanců.

Příspěvky na dětské rekreace

Na dětské rekreace (zimní/letní tábory, školy v přírodě, ozdravné pobyty) poskytujeme rodičům z řad našich zaměstnanců finanční příspěvek ve výši 2 500 korun ročně na dítě.

Jubilejní odměny

Zaměstnance odměňujeme za dlouholetý pracovní výkon, při životních jubileích či při odchodu do důchodu.

Odměny za doporučení uchazeče o práci

Za doporučení vhodných kandidátů na vybrané pracovní pozice získávají naši zaměstnanci finanční odměnu. Další odměnu pak zaměstnanci obdrží v případě, že se nováčci osvědčí.

Odměny za zlepšovatelské návrhy

Je důležité společnost kultivovat, rozvíjet a neustále inovovat. Naši zaměstnanci mohou prostřednictvím programu KOUMÁK podávat zlepšovatelské návrhy, za které je finančně odměníme.


  Napište nám

  Prostřednictvím kontaktního formuláře


  Souhlas se zpracováním osobních údajů

  Souhlasím, aby společnost PKP CARGO INTERNATIONAL a.s, sídlem Hornopolní 3314/38 jakožto správce osobních údajů zpracovala mé osobní údaje pro účely komunikace, případně navázání spolupráce v oblastech, jako jsou například: stipendijní program, závěrečné práce, praxe, exkurze apod., a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů a související legislativou. Souhlas uděluji na dobu 1 roku (12 měsíců) od data odeslání osobních údajů.
  Tímto jsem informován/a a beru na vědomí, že Správce shromažďuje a zpracovává mé výše uvedené osobní údaje na základě tohoto souhlasu, který mohu kdykoli odvolat a to emailem na adresu: kariera@pkpcargointernational.com
  Tímto jsem dále informován/a a beru na vědomí, že mám právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
  Jsem tímto informován / informována o tom, že mé osobní údaje nebudou použity k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani profilování.
  Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům Správce, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování a nebudou předávány třetím stranám.