Jsem absolvent

ROZJEĎTE SVOU KARIÉRU S NÁMI!

Absolventům středních či vysokých škol nabízíme širokou škálu pracovního uplatnění jak v dělnických, tak technicko-administrativních profesích. Nabízíme zaškolení odbornými a zkušenými kolegy z praxe, na míru připravený adaptační plán pro technicko-administrativních pozice, možnost dalšího odborného i kariérního růstu.

ABSOLVENTSKÝ PROGRAM

Máte rádi železnici a chcete se učit od odborníků z praxe? Chcete svou kariéru nastartovat u úspěšné mezinárodní společnosti? Zájemcům z řad absolventů středních a vysokých škol strojního a dopravního zaměření nabízíme účast v adaptačním a rozvojovém programu. Zapojte se, učte se od odborníků a získejte znalosti a zkušenosti přímo z praxe!

CO VÁS ČEKÁ

Po přijetí do pracovního poměru se zapracujete u zkušených odborníků tak, abyste bez problémů zvládli následný samostatný výkon práce. Vysokoškoláky navíc čeká absolventské provozní kolečko, kde se seznámite s jednotlivými provozy a činnostmi.

VOLNÁ MÍSTA PRO ABSOLVENTY

Seznam volných pozic vhodných pro absolventy najdete zde. Nabídku všech volných míst najdete v sekci hledám práci.

JAK TO U NÁS VYPADÁ

Je mnoho důvodů, proč začít svou kariéru právě u nás. Ty nejdůležitější najdete zde.

PŘÍBĚHY ABSOLVENTŮ

Přečtěte si příběhy našich kolegů, kteří nastoupili do skupiny PKP CARGO INTERNATIONAL po ukončení studia. Inspirujte se příběhy absolventů.

PŘIDEJTE SE K NÁM

Chcete se stát posilou skupiny PKP CARGO INTERNATIONAL? Neváhejte a kontaktujte nás.


PŘÍBĚHY ABSOLVENTŮ

Patrik Jenča

Ahoj, volám sa Patrik a práve naberám nové skúsenosti v spoločnosti PKP CARGO INTERNATIONAL , kde pracujem od září 2017 ako Asistent. Po skončení štúdia na Žilinskej univerzite v odbore Železničná doprava som sa rozhodol začať svoju karieru v spoločnosti PKP CARGO INTERNATIONAL,  ktorá mi dáva možnosť pochopiť rozdiel medzi školou a praxou. Momentálně pracujem na oddělení Vlaková doprava. Mojou hlavnou činnosťou je zadávanie požiadavkov obchodného oddelenia, spracovanie rôznych druhov analýz a výpočtov, slúžiacich k optimalizácií prevádzkových výkonov. Je to úžasná príležitosť pre každého, kto sa chce učiť nové veci a zároveň získavať cennú prax.

Lukáš Heřman

Po studiu na VŠB-TUO jsem měl široké spektrum uplatnění v oblasti logistiky. Ačkoliv nejsem od malička kovaný železničář, oslovila mě nabídka PKP CARGO INTERNATIONAL, absolvoval jsem výběrové řízení a v září 2012 jsem nastoupil do Absolventského programu. V rámci programu jsem měl možnost pracovat na vlečkách Paskov a Zárubek a seznámit se s železnicí v praxi. V květnu 2013 jsem postoupil na oddělení železničního rozvoje, kde jsem poznal i obchodní a administrativní stránku společnosti. Společnost rostla a podíl zakázek v mezinárodních přepravách postupně dominoval. Tomu bylo třeba přizpůsobit i dispečerský aparát a na začátku roku jsem se stal členem nově vzniklého oddělení Mezinárodní dispečink, kde jsem vykonával funkci mezinárodního dispečera a podílel se na integraci a rozvoji tohoto oddělení. Dnes již čtvrtým rokem pracuji jako vedoucí dispečer plánování kapacit a ve zkratce mám na starost od krátkodobého až po dlouhodobé plánování zdrojů pro zakázky.  Skupina PKP CARGO INTERNATIONAL je zárukou kvality a díky naší skupině rostu profesně i osobně.


  Napište nám


  Souhlas se zpracováním osobních údajů

  Souhlasím, aby společnost PKP CARGO INTERNATIONALa.s, sídlem Hornopolní 3314/38 jakožto správce osobních údajů zpracovala mé osobní údaje pro účely komunikace, případně navázání spolupráce v oblastech, jako jsou například: stipendijní program, závěrečné práce, praxe, exkurze apod., a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů a související legislativou. Souhlas uděluji na dobu 1 roku (12 měsíců) od data odeslání osobních údajů.
  Tímto jsem informován/a a beru na vědomí, že Správce shromažďuje a zpracovává mé výše uvedené osobní údaje na základě tohoto souhlasu, který mohu kdykoli odvolat a to emailem na adresu: kariera@pkpcargointernational.com.
  Tímto jsem dále informován/a a beru na vědomí, že mám právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
  Jsem tímto informován / informována o tom, že mé osobní údaje nebudou použity k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani profilování.
  Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům Správce, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování a nebudou předávány třetím stranám.