Jsem student

NASTARTUJTE SVOU KARIÉRU U NÁS!

Žákům i studentům nabízíme možnost spolupráce již v průběhu studia. Své teoretické znalosti můžete propojit s praxí prostřednictvím praktického vyučování, odborných praxí a stáží, exkurzí či brigád nebo při zpracování témat závěrečných prací. Podporu žákům a studentům vybraných studijních oborů nabízíme také formou stipendijního programu.

STIPENDIJNÍ PROGRAM

Podporujeme studium vybraných učebních, maturitních a studijních oborů, a tím rozvoj odborných dovedností žáků a studentů, kteří mají zájem o uplatnění v oblasti železniční dopravy. Máte-li zájem o náš stipendijní program, ozvěte se nám.

ODBORNÉ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Spolupracujeme s předními technickými univerzitami a řadou středních škol. Žákům a studentům nabízíme aktivní spolupráci při řešení ročníkových, bakalářských a diplomových prací. Pokud máte zájem o vypracování závěrečné práce, stačí nás kontaktovat.

STÁŽE A BRIGÁDY

Již při studiu se můžete prostřednictvím praktického vyučování, brigád, odborných praxí či stáží seznámit s jednotlivými pracovišti a činnostmi skupiny PKP CARGO INTERNATIONAL. Máte-li zájem, ozvěte se nám.

EXKURZE A PŘEDNÁŠKY

Chcete se o PKP CARGO INTERNATIONAL dozvědět více? Přijeďte k nám na exkurzi a nahlédněte pod pokličku jednotlivých provozů. Rádi se s vámi setkáme také na vybraných akcích, veletrzích a přednáškách, nebo za vámi přijedeme do vaší školy a PKP CARGO INTERNATIONAL vám jednoduše představíme. Stačí nás kontaktovat.

PŘÍBĚHY STUDENTŮ

Zajímá vás, jak konkrétně se mohou studenti v PKP CARGO INTERNATIONAL uplatnit? Podívejte se na příběhy našich kolegů, kteří s námi začali spolupracovat už při škole. Příběhy studentů najdete zde.

PŘIDEJTE SE K NÁM

Zaujaly vás uvedené informace a uvažujete o spolupráci? Pak neváhejte a kontaktujte nás.


PŘÍBĚHY STUDENTŮ


  Napište nám


  Souhlas se zpracováním osobních údajů

  Souhlasím, aby společnost PKP CARGO INTERNATIONAL a.s, sídlem Hornopolní 3314/38 jakožto správce osobních údajů zpracovala mé osobní údaje pro účely komunikace, případně navázání spolupráce v oblastech, jako jsou například: stipendijní program, závěrečné práce, praxe, exkurze apod., a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů a související legislativou. Souhlas uděluji na dobu 1 roku (12 měsíců) od data odeslání osobních údajů.
  Tímto jsem informován/a a beru na vědomí, že Správce shromažďuje a zpracovává mé výše uvedené osobní údaje na základě tohoto souhlasu, který mohu kdykoli odvolat a to emailem na adresu: kariera@pkpcargointernational.com
  Tímto jsem dále informován/a a beru na vědomí, že mám právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
  Jsem tímto informován / informována o tom, že mé osobní údaje nebudou použity k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani profilování.
  Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům Správce, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování a nebudou předávány třetím stranám.