Jsem student

NASTARTUJTE SVOU KARIÉRU U NÁS!

Žákům i studentům nabízíme možnost spolupráce již v průběhu studia. Své teoretické znalosti můžete propojit s praxí prostřednictvím praktického vyučování, odborných praxí a stáží, exkurzí či brigád nebo při zpracování témat závěrečných prací. Podporu žákům a studentům vybraných studijních oborů nabízíme také formou stipendijního programu.

STIPENDIJNÍ PROGRAM

Podporujeme studium vybraných učebních, maturitních a studijních oborů, a tím rozvoj odborných dovedností žáků a studentů, kteří mají zájem o uplatnění v oblasti železniční dopravy. Máte-li zájem o náš stipendijní program, ozvěte se nám.

ODBORNÉ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Spolupracujeme s předními technickými univerzitami a řadou středních škol. Žákům a studentům nabízíme aktivní spolupráci při řešení ročníkových, bakalářských a diplomových prací. Pokud máte zájem o vypracování závěrečné práce, stačí nás kontaktovat.

STÁŽE A BRIGÁDY

Již při studiu se můžete prostřednictvím praktického vyučování, brigád, odborných praxí či stáží seznámit s jednotlivými pracovišti a činnostmi skupiny PKP CARGO INTERNATIONAL. Máte-li zájem, ozvěte se nám.

EXKURZE A PŘEDNÁŠKY

Chcete se o PKP CARGO INTERNATIONAL dozvědět více? Přijeďte k nám na exkurzi a nahlédněte pod pokličku jednotlivých provozů. Rádi se s vámi setkáme také na vybraných akcích, veletrzích a přednáškách, nebo za vámi přijedeme do vaší školy a PKP CARGO INTERNATIONAL vám jednoduše představíme. Stačí nás kontaktovat.

PŘÍBĚHY STUDENTŮ

Zajímá vás, jak konkrétně se mohou studenti v PKP CARGO INTERNATIONAL uplatnit? Podívejte se na příběhy našich kolegů, kteří s námi začali spolupracovat už při škole. Příběhy studentů najdete zde.

PŘIDEJTE SE K NÁM

Zaujaly vás uvedené informace a uvažujete o spolupráci? Pak neváhejte a kontaktujte nás.


PŘÍBĚHY STUDENTŮ

Ondřej Halfar

Má spolupráce s PKP CARGO INTERNATIONAL začala v roce 2016, kdy jsem byl osloven, zda bych neměl zájem o případnou stáž. Po získání titulu bakalář jsem nastoupil k Traťové strojní službě jako brigádník. Během této stáže v období letních prázdnin jsem si vyzkoušel nespočet prací a technologických postupů přímo v praxi.  Má stáž pokračuje i nadále, kdy dostávám různé úkoly na zpracování, např.: aktualizace dat o vlastnících pozemků na vlečkách v okolí Kladna, vypracovávání různých přehledů, digitalizace dokumentů, vytváření GIS souboru vlečkové sítě PKP CARGO INTERNATIONAL atd. V současné době zpracovávám diplomovou práci na téma: Návrh komplexního řešení stavby „Sanace spojovací koleje ČSM sever – ČSM jih“.

Jakub Těšický

Pro společnost PKP CARGO INTERNATIONAL jsem začal pracovat jako student čtvrtého ročníku magisterského studia oboru energetika na oddělení správa majetku. Náplní mé práce je zpracovat databáze spotřebovaných energií z různých odběrových míst a vytvořit tak ucelený a vizuálně jednoduchý přehled.  Společnost PKP CARGO INTERNATIONAL je v České republice silným lídrem v železniční dopravě, a to mi otevírá možnosti dalšího kariérního rozvoje nejen v oboru energetika.


  Napište nám


  Souhlas se zpracováním osobních údajů

  Souhlasím, aby společnost PKP CARGO INTERNATIONAL a.s, sídlem Hornopolní 3314/38 jakožto správce osobních údajů zpracovala mé osobní údaje pro účely komunikace, případně navázání spolupráce v oblastech, jako jsou například: stipendijní program, závěrečné práce, praxe, exkurze apod., a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů a související legislativou. Souhlas uděluji na dobu 1 roku (12 měsíců) od data odeslání osobních údajů.
  Tímto jsem informován/a a beru na vědomí, že Správce shromažďuje a zpracovává mé výše uvedené osobní údaje na základě tohoto souhlasu, který mohu kdykoli odvolat a to emailem na adresu: kariera@pkpcargointernational.com
  Tímto jsem dále informován/a a beru na vědomí, že mám právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
  Jsem tímto informován / informována o tom, že mé osobní údaje nebudou použity k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani profilování.
  Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům Správce, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování a nebudou předávány třetím stranám.